แจ้งการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินได้  ดังช่องทางต่อไปนี้

แจ้งการชำระเงินผ่าน Line

line : @usedbrand88  โปรดระบุรายละเอียดการสั่งซื้อด้วย

line button1